ติดต่อสอบถาม อบต.แม่พริก

ติดต่อสอบถาม
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

104 หมู่ 13 บ้านป่าซางพัฒนา ต.เเม่พริก อ.เม่สรวย จ.เชียงราย 57180
โทร. 053-786368 Email : maeprik_1@hotmail.com