เจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงาน

อัพเดทเมื่อ 08 มกราคม 2567

เปิดอ่าน 1979 ครั้ง

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปี 2567 (คลิกรายละเอียด)

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมป้องกันการทุจริต (คลิกรายละเอียด)

 

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (คลิกรายละเอียด)

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ (คลิกรายละเอียด)

 

ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต (คลิกรายละเอียด)

 

ประกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงในการบริหารงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล(คลิกรายละเอียด)

 

นโยบายการปฏิบัติสำหรับ จนท.ของรัฐเพื่อมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนร่วม(คลิกรายละเอียด)

 

คำแถลงนโยบายเจตจำนงการป้องกันการทุจริต(คลิกรายละเอียด)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น