เจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงาน

อัพเดทเมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2566

เปิดอ่าน 1689 ครั้ง

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (คลิกรายละเอียด)

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ (คลิกรายละเอียด)

 

ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต (คลิกรายละเอียด)

 

ประกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงในการบริหารงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล(คลิกรายละเอียด)

 

นโยบายการปฏิบัติสำหรับ จนท.ของรัฐเพื่อมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนร่วม(คลิกรายละเอียด)

 

คำแถลงนโยบายเจตจำนงการป้องกันการทุจริต(คลิกรายละเอียด)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น