งานศาสนา และวัฒนธรรม
  โครงการนมัสการและสรงน้ำพระธาตุในเขตตำบลแม่พริก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 "วัดคีรีท่าสุด"   โครงการนมัสการและสรงน้ำพระธาตุในเขตตำบลแม่พริก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 "พระธาตุดอยแก้ว"   โครงการผู้สูงอายุตำบลแม่พริก สุขภาพดีโดยวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2567   โครงการนมัสการและสรงน้ำพระธาตุในเขตตำบลแม่พริก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 "วัดหัวริน"   โครงการนมัสการและสรงน้ำพระธาตุในเขตตำบลแม่พริก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 "วัดปางต้นผึ้ง"   โครงการนมัสการและสรงน้ำพระธาตุในเขตตำบลแม่พริก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 "วัดทุ่งฟ้าผ่า"   โครงการนมัสการและสรงน้ำพระธาตุในเขตตำบลแม่พริก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 "วัดปางซาง"   งานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567   พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล   พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   กิจกรรมประกวดต้นเทียนพรรษา พิธีแห่เทียนพรรษาและกล่าวคำปฏิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๖   โครงการหล่อเทียนและประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖   โครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖   พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช   พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   โครงการหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น