รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แผนจริยธรรมและรายงานผลให้หผู้บริหารทราบ   รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบระเวลาครั้งที่ 1 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2566)   รายงานผลการบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565   แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล   รายงานผลการขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ประจำปี 2566   รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565 รอบระเวลาครั้งที่ 1 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565)   รายงานผลการบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564   รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบระเวลาครั้งที่ 1 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564)   รายงานผลการบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563   รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น