ภาพกิจกรรม
  การประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนานวัตกรรมการสร้างสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน และเวทีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนเครือข่ายตำบลสุขภาวะ (สสส.)   การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางดำเนินงาน “ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น สู่การสร้างสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน” (สสส.)   การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาข้อมูลตำบล และการนำใช้ข้อมูลเพื่อหนุนเสริมการพัฒนาพื้นที่ TCNAP | RECAP (สสส.)   ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น สู่การสร้างสุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน (4 องค์กรหลัก ท้องถิ่น ท้องที่ องค์กรชุมชน หน่วยงานราชการในพื้นที่) (สสส.)   ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์จัดการเครือข่ายตำบลสุขภาวะ (สสส.)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น