สถิติข้อมูลการให้บริการและผลประเมินความพึงพอใจ
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2 (เมษายน 2566 - กันยายน 2566)   ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่อง ผลการประเมิณผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ประจำปีงบประมาณ 2565   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ครั้งแรก (เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องรายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ประจำปีงบประมาณ 2565   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องรายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ประจำปีงบประมาณ 2564   ผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของ อบต.แม่พริก ประจำปีงบประมาณ 2564

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น