ยุทธศาสตร์การพัฒนา

อัพเดทเมื่อ 30 เมษายน 2567

เปิดอ่าน 1290 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา/แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)(คลิกรายละเอียด)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น