รายงานการประชุมสภา
  รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 29 กันยาน พ.ศ. 2565   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2565   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2565   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564   รายงานการประชุมสภาองค์ อบต.แม่พริก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2563   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2563   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2563   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   รายงานการประชุมสภา อบต.แม่พริก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น