บันทึกข้อตกลง ร่วมกับหน่วยงานอื่น (MOU)
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2567 ในพื้นที่อำเภอแม่สรวย   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมความรู้และวิธีการบริหารจัดการขยะในชุมชน ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก กับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่พริก ประจำปีงบประมาณ 2566   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก กับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชรป อปพร. ตำบลแม่พริก ประจำปีงบประมาณ 2566

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น