งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  โครงการวันวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566   พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2566   โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอแม่สรวย “หนูน้อยวิชาการ” ประจำปี 2567   “กลิ่นน้ำนมเกมส์” การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่สรวย ประจำปี ๒๕๖๗   โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567   โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก)   โครงการวันวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565   โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566   โครงการส่งเสริมการแสดงออกของเด็กปฐมวัย (ฐานการเรียนรู้ปฐมวัยเพื่อลูกรัก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น