ภาพกิจกรรม อบต.แม่พริก

โครงการส่งเสริมการแสดงออกของเด็กปฐมวัย (ฐานการเรียนรู้ปฐมวัยเพื่อลูกรัก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเมื่อ 13 ธันวาคม 2565

เปิดอ่าน 74 ครั้ง

วันที่ 8 ธันวาคม  2565 เวลา 08.30 น. นายอุทัย ฟูวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการส่งเสริมการแสดงออกของเด็กปฐมวัย (ฐานการเรียนรู้ปฐมวัยเพื่อลูกรัก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก  อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อส่งเสริมความสามารถและการแสดงออกของเด็กปฐมวัยอย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยระหว่างบ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมให้ครูสามารถจัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ โดยมี รองนายก เลขานุการ รองปลัด อบต.แม่พริก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำ สมาชิก อบต.แม่พริก เจ้าหน้าที่ ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 1

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น