นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  แผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประกาศ อบต.แม่พริก และมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ อบต.แม่พริกประจำปีงบประมาณ 2567-2569   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี 2567-2569, โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผน, กำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3ปี   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องนโยบายการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ประจำปี 2566   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ อบต.แม่พริก ประจำปี 2566   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี 2564-2566, โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผน, กำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3ปี   ประกาศ อบต.แม่พริก เรื่องแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) (อบต.แม่พริก ประเภทสามัญ)   แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2566

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น