แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570)   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งแรก (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)   รายงานผลการดำเนินการมาตการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ครั้งแรก รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี งบประมาณ 2565   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ครั้งสอง รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ครั้งแรก รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี งบประมาณ 2564   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1   แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี งบประมาณ 2563   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น