ภาพกิจกรรม อบต.แม่พริก

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก)

ประกาศเมื่อ 25 สิงหาคม 2566

เปิดอ่าน 149 ครั้ง

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ความสามารถด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่างๆ และ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนและเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 1 (อิตาเลียนไทยอุปถัมภ์) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 2

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น