ภาพกิจกรรม อบต.แม่พริก

โครงการวันวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2567

เปิดอ่าน 64 ครั้ง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินโครงการวันวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและแสดงออกตามศักยภาพตนเอง และร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการทั้งด้าน ร่างกาย สังคม อารมณ์ และด้านสติปัญญา อีกทั้งเป็นการแสดงผลงานของเด็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก และของครูผู้ดูแลเด็กทั้ง 3 ศูนย์ พร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น