ภาพกิจกรรม อบต.แม่พริก

โครงการวันวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศเมื่อ 03 เมษายน 2566

เปิดอ่าน 56 ครั้ง

วันที่ 30 มีนาคม  2566 เวลา 09.30 น. นายอุทัย ฟูวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ให้เกียรติเป็นประธาน ในโครงการวันวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นส่งเสริมการกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและให้ผู้เรียนมีทักษะและแสดงออกตามศักยภาพตนเอง และร่วมการแข่งข้นทักษะวิชาการทั้งด้าน ร่างกาย สังคม อารมณ์ และด้านสติปัญญา ตลอดถึงสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยมี รองนายก เลขานุการ รองปลัด อบต.แม่พริก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำ สมาชิก อบต.แม่พริก เจ้าหน้าที่ ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น