ภาพกิจกรรม อบต.แม่พริก

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ประกาศเมื่อ 16 มกราคม 2566

เปิดอ่าน 90 ครั้ง

วันที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 1 (อิตาเลียนไทยอุปถัมภ์) เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เกิดความภาคภูมิใจ และรู้สึกมีคุณค่าต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ และให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมีนายก อบต.แม่พริก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้นำชุมชน ครู เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กครั้งนี้

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น