ร้องเรียนเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ อบต.แม่พริก

ร้องเรียนเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ร้องเรียนเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ รายละเอียด วันที่ สถานะ