ร้องเรียน - ร้องทุกข์ อบต.แม่พริก

ร้องเรียน - ร้องทุกข์
เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ รายละเอียด วันที่ สถานะ
ข้างบ้านทิ้งนำ้เสียมาฝั่งบ้านข้าพเจ้า รายละเอียด 11 มิ.ย. 2564 เสร็จสิ้น
กรณีขอคัดค้านการรังวัดลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พริก รายละเอียด 06 พ.ค. 2565 เสร็จสิ้น
การตรวจสอบสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกร รายละเอียด 06 พ.ค. 2565 เสร็จสิ้น