ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (OIT)
  O1 โครงสร้าง   O2 ข้อมูลผู้บริหาร   O3 อำนาจหน้าที่   O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   O4.1 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ประจำปี 2561-2565   O5 ข้อมูลการติดต่อ   O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   O7 ข่าวประชาสัมพันธ์   O8 Q&A เว็บไซต์   O8.1 Q&A Facebook   O8.2 Q&A Line (ถ้าใช้เว็บบราวเซอร์เปิด กรุณาใช้โทรศัพท์ สแกน qr code ที่ปรากฎบนบราวเซอร์)   O9 Social Network Facebook   O9.1 Social Network Line (ถ้าใช้เว็บบราวเซอร์เปิด กรุณาใช้โทรศัพท์ สแกน qr code ที่ปรากฎบนบราวเซอร์)   O10 แผนดำเนินงานประจำปี   O10.1 รายละเอียดแผนดำเนินงานประจำปี 2565   O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน   O11.1 รายละเอียดรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 2565   O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   O12.1 รายละเอียดรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564   O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ   O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   O15.1 รายละเอียดข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 6 เดือนแรก ของปี 2565   O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   O16.1 ประกาศรายละเอียดรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   O16.2 รายละเอียดรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2564   O17 E-Service   O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน   O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   O20.1 รายละเอียด รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ   O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   O22.1 ประกาศราคากลาง   O22.2 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา   O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   O24.1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   O29.1 รายละเอียดการกำหนดมาตรการแนวทางการปฏิบัติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   O31.1 สถิติข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรอบ 6 เดือนแรก(ต.ค.64 – มี.ค.65) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น   O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)   O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   O35.1 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   O36.1 รายละเอียดแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565   O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม   O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   O39.1 รายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต 2565   O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน   O40.1 รายละเอียดรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ครั้งแรก รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   O41.1 รายละเอียดรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564   O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   O42.1 รายละเอียดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   O43.1 รายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น